dating 50 Albertslund - Publika tv stirile de ieri online dating

Insa, cum spuneam si in articolul trecut, nimeni nu e perfect - iar asemenea erori ar fi putut fi identificate, comentate si perfectate in cadrul procesului de consultare publica. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul sau corespondenţa sa, fără să existe consimţământul său ori fără ca legea să permită acest lucru.Dreptul la demnitate Art.78 – (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.

publika tv stirile de ieri online dating-30

Vorbe grele, nu se pune problema doar a citi aprximativ 500 de pagini. Oare e firesc sa incerci doar sa carpesti un cod de acuma aproape 15 de ani, si sa modernizezi, pe alocuri, anumite institutii ale acestuia, ori sa purcezi cum este firesc cu niste Teze prealabile, fixand principiile pe care apoi sa construiesti ceva viabil.

Nu e posibil (parerea mea) sa nu tii cont de Legea nr.24/2000, care stabileste procedura de codificare.

(2) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în mod public, a corespondenţei, manuscriselor sau altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia, dacă sunt de natură să aducă atingere imaginii sau reputaţiei sale. (1) şi (2) cazurile în care utilizarea este permisă prin lege sau când prezintă un interes public justificat.

Atingeri aduse vieţii private sau reputaţiei Art.80 – Pot fi îndeosebi considerate ca atingeri aduse vieţii private: a) intrarea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal; b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private săvârşite prin orice mijloace tehnice; c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane, dacă aceasta nu se află într-un loc public; d) difuzarea de imagini ale persoanei, filmată în propria locuinţă sau în orice alte locuri private, fără acordul acesteia; e) difuzarea de imagini care prezintă interioare sau aspecte exterioare ale locuinţei private, fără acordul celui care o ocupă în mod legal; f) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; g) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise sau audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză; h) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite; i) utilizarea numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în alt scop decât informarea legitimă a publicului; j) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

Din pacate modul cum este construita sectiunea nu continua afirmatia pozitiva anterioara.

Comments